Khái niệm và chứng nhận

Công ty TNHH Thương mại Vật liệu Xây dựng Guilin Yingzhong đã thông qua chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng IS09001, chứng nhận hệ thống quản lý môi trường IS014001 và chứng nhận hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ISO45001 với khái niệm "công nghệ đầu tiên, chất lượng đầu tiên, quản lý đầu tiên và an toàn Đầu tiên".Một bộ tiêu chuẩn và hệ thống quản lý ISO hoàn chỉnh đã được thiết lập để đảm bảo quy trình nghiêm ngặt, kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt và tiêu chuẩn hóa quản lý doanh nghiệp.

cer01
cer02
cer03